Addressa

O nás

ADDRESSA ponúka komplexné architektonické projekčné a inžinierske služby , v oblasti pozemných stavieb so zameraním na rodinné domy, obytné domy, administratívne a polyfunkčné budovy, sklady a výrobné priestory, hotely, penzióny, budovy pre obchod a služby, administratívne budovy, priemyselné budovy, budovy pre školstvo, kultúru a šport, nemocnice.

Máme kompletný projektový tím autorizovaných inžinierov v odboroch statika stavieb, stavebné konštrukcie, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a rozpočtovanie. Pri návrhoch uplatňujeme všetky naše vedomosti získane prácou na významných projektoch a praktické skúsenosti získané pri realizácii našich projektov. Vďaka individuálnemu prístupu vám vytvoríme detailne vypracovaný projekt.

Dlhorčné bohaté skúsenosti a praxou overené schopnosti v projekčnej činnosti a stavebníctve. Kolektív ľudí okolo a4a sa vyprofiloval podla potrieb trhu tak, aby bol schopný poskytnúť kompexné služby od štúdie až po stavebné povolenie. Samozrejme poskytujeme aj inžiniering, tzn. že zabezpečíme celý legislatívny proces týkajúci sa stavby a vybavíme všetky stanoviská a povolenia až po stavebné povolenie a kolaudáciu stavby.

Ponuka

Čo robíme a ponúkame

Reality

Pre Váš životný komfort

Portfolio

Ukážka z našej práce

Kontakt

Kontaktujte nás cez formulár

NAŠA JEDINEČNOSŤ

SLUŽBY

– EST.2000 –

Čo robíme a ponúkame ...

ÚZEMNOPLÁNOVACIA ČINNOSŤ

ÚZEMNÉ PLÁNY • URBANISTICKÉ ŠTUDIE • ŠTÚDIE VYUŽITEĽNOSTI ÚZEMIA

ARCHITEKTÚRA

ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE • PROJEKTY PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE • PROJEKTY PRE STAVEBNÉ POVELENIE • REALIZAČNÉ PROJEKTY • BIZNIS PLÁNY

STAVEBNÝ A AUTORSKÝ DOZOR

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

VYBAVENIE POTREBNÝCH ROZHODNUTÍ POVOLENÍ A DOKLADOV

REALITNÁ ČINNOSŤ

SPROSTREDKOVANIE PREDAJA, PRENÁJMU A KÚPY POZEMKU, BYTU A DOMU

Začíname spracovaním architektonickej štúdie. V tejto fáze overujeme priestorové a dispozičné možnosti, vzťah k okoliu, celkové architektonické riešenie stavby. Ďalšie etapy ako spracovanie projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie slúžia k získaniu príslušných povolení. Záverečnou etapou je spracovanie tendrovej a realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá končí rozpočtom. Zabezpečujeme všetky stupne projektovej dokumentácie a všetky súvisiace profesie. Poskytujeme tiež Autorský dozor a Projektový manažment. Typologický rozsah, ktorému sa venujeme začína od najmenších interiérov, cez rodinné a bytové domy, administratívne priestory a končí niekde pri projektoch logistických a priemyselných centier. Zameranie našich služieb je široké – od designu interiérov, cez architektúru rodinných domov, bytových domov a občianskych stavieb, až po urbanizmus, urban a landscape design. Ponúkame vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie od ideovej štúdie, cez projekt na územné rozhodnutie, projekt na stavebné povolenie, realizačný projekt až po autorský dozor a spoluprácu pri výstavbe. Okrem toho ponúkame konzultačnú činnosť v architektúre a stavebníctve.

Reality

{ VŠETKO PRE VÁŠ ŽIVOTNÝ KOMFORT }

ADDRESSA Reality

Nadšenie pre maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov je hlavným dôvodom, prečo sieť ADDRESSA Reality rastie nepretržite. Naša stratégia už uspela vo viac než 20 krajinách.

Na princípe “všetko pre Váš životný komfort” funguje aj ADDRESSA Reality. Pre našich zákazníkov to znamená maximálny prínos a úžitok z našich realitných služieb. Zameriavame sa na skutočné potreby, dodržiavame naše vysoko profesionálne štandardy a prísny etický kódex. Ako jediní na trhu poskytujeme na kvalitu nášho servisu záruku.

Vďaka našej stratégii ADDRESSA Reality sú totiž schopní uspokojovať potreby svojich zákazníkov lepšie ako iní.

Portfolio

KONTAKT

    Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.